Vad krävs som konsult?

Om du redan vet vad en konsult är och gör, men vill veta vad som krävs (förutom ev. konsultutbildning), så har vi nedan sammanställt en lista över viktiga färdigheter som krävs för att lyckas som konsult.

Självklart så finns det viktiga färdigheter hos en konsult som krävs för att man ska bli en framgångsrik konsult och lyckas arbeta som konsult med löpande kunder. För att bli en framgångsrik konsult har vi tagit fram 6 viktiga egenskaper och krav hos en konsult för att lyckas.

Kunskap. Det är ingen hemlighet att det krävs specialistkunskap och unik och efterfrågad kompetens för att lyckas som konsult. Ingen gillar en elektriker som ”råkar göra fel” eller en webbdesigner som ger dåliga resultat. Att vara helt och hållet utbildad och specialiserad på det man hyr ut sig som konsult inom är essentiellt för att kunna få nöjda kunder med bra resultat.

Kunna ta rätt pris. Ett väldigt vanligt misstag som många nyblivna konsulter gör är att de tar alldeles för lite betalt för att de är rädda att få för lite kunder om de tar ”mycket” betalt. Faktum är att det är mer ofta konsulter som tar för lite betalt än för mycket betalt och om man tar för mycket betalt så märker man det och sänker prissättningen till en normal nivå där utbud och efterfrågan möter varandra på ett bra pris.

Behålla sina kunder. Det är viktigt att kunna behålla sina kunder genom att ge ett bra intryck genom att ta bra priser och leverera ett resultat som går enligt förväntningarna hos den som är beställaren/uppdragsgivaren. Håll också en bra kontakt och poängtera att kunderna får återkomma om de har mer beställningar, kanske då med en rabatt? Många förstår inte hur viktigt det faktiskt är att behålla kunder och bör då fokusera mer på de återkommande kunder än de gör på nya kunder.

Marknadsföring. Att kunna marknadsföra sig som konsult är essentiellt för att kunna bedriva sin verksamhet som konsult för uthyrning. Genom att kunna marknadsföra sig på rätt sätt i rätt kanaler så går det också att bli mycket framgångsrik som konsult.

Bokföring. Om man inte har kompetens att bokföra så bör man faktiskt antingen köpa ett program för bokföring alternativt hyra in en bokföringskonsult som ska sköta bokföringen för din konsultfirma.

Tidsoptimera. Det är viktigt att använda sin tid på rätt sätt om man vill bli framgångsrik som konsult oavsett vilket område man konsultar inom. Om man har mycket jobb som inte får vänta allt för länge så får man göra uppoffringar och konsulta övertid. Även vice versa; om man får för lite konsultjobb så får man lägga tiden på att marknadsföra sig och inte bara vänta på konsultjobb.