Hyra konsult

Många företag kommer till ett skede där de känner att det är dags att hyra en konsult för att genomföra något uppdrag eller en uppgift som företaget behöver ha löst och där de inte har intern kompetens eller instrument för att göra det.

Att hyra en konsult är ofta en bra utväg då det inte kräver nyanställning eller speciellt mycket pappersarbete, mer än en eventuell offert, ett eventuellt avtal och en faktura.

En konsult hyres så kan man även innan i vissa fall beroende på vad det är för uppdrag eller uppgift bestämma vilket pris som ska sättas och på så sätt kan båda parter vara säkra med vad de har för utgift respektive intäkt på uppdraget.

Det finns på den svenska och internationella marknaden många olika typer av konsulter att hyra. När ni ska hyra konsult så är det en fördel att först veta vad benämningen är på den typ av konsult som ska hyras. Det finns allt från konsultförmedlingar till företag som hyr ut konsulter och en stor uppsjö med olika, konkurrerande konsulter att välja mellan. Allt från konsulter för VVS till konsulter för webbdesign och programmering är tillgängligt att hyra och det är upp till er som ska hyra konsult vilken typ av konsult som passar er.

Valet när man ska välja en konsult att hyra kan vara både enkelt och svårt. Det beror på vad det är för pris som de olika konsulterna tar men även vad de har för referenser, erfarenheter och om de har arbetsprover (om det är tillämpbart på den typ av konsult ni söker). Det bästa är om det finns referenser att läsa eller kontakta så att man är säker på att referenserna är äkta. Du kan även fundera på ifall du ska välja en senior eller junior konsult. Den förstnämnda har onekligen mest erfarenhet, men är troligen bra mycket dyrare också.

Vad man ska tänka på mer är att skriva ett bra avtal om konsultjobbet avser något som kan innebära att något av värde utsätts för eventuell risk eller fara. Både av försäkringsmässiga skäl och för att förhindra tvister så är det bra för båda parter om ett avtal finns upprättat. Om uppdraget avser något nytt (som till exempel en konsult som hyrs ut för design av en webbsida) så kan det istället vara bra om det finns ett avtal om vad konsulten ska åstadkomma för den summa pengar som arvodet är på.

Oavsett vad det är för typ av konsult som hyrs så är det bra att man när man ska hyra en konsult är säker på vad det är för olika prissättningar som konsulten har, om konsulten har referenser att visa upp samt att upprätta ett avtal som passar det uppdrag som konsulten ska genomföra. För att undvika tidsspill för tvister i framtiden så är det en bra tidsinvestering att när man hyr en konsult har ett färdigt avtal som båda parter kan skriva under. Att hyra konsult behöver inte vara svårt – det kan faktiskt vara lättare än du tror att både läsa till det eller jobba som det.