SEM Konsult

En konsult för marknadsföring i sökmotorer är en person som hjälper företag med att så effektivt som möjligt med en specificerad budget åstadkomma optimala resultat genom att optimera kampanjer i sökmotorernas annonseringssystem. Konsulter för marknadsföring i sökmotorer kan också kallas SEM-konsult, vilket kommer från engelska Search Engine Marketing. Dessa personer har expertis inom att skapa så optimala kampanjer inom sponsrade länkar som möjligt och hyr därför ut sig som konsult för sponsrade länkar. Sponsrade länkar kan ses som ett komplement till sökmotoroptimering och kan användas för att driva tillfälliga kampanjer men också kortsiktigt experimentera med sidor och kampanjer. Jämfört med sökmotoroptimering så behöver projektet inte vara långsiktigt, men det är möjligt att få snabba resultat.

Det som en konsult för sponsrade länkar och marknadsföring i sökmotorer gör är att konsulten skapar kampanjer genom att skriva bra annonser men också välja vilka sökord som de sponsrade länkarna ska synas på i till exempel Google. Genom att även bestämma ett bud på varje separat sökord samt sätta in flera negativa sökord så kan en optimal kampanj av sponsrade länkar i sökmotorer uppnås.

Anledningen till att ett företag skulle vilja göra en marknadsföringskampanj i sökmotorerna genom att använda sig av en SEM-konsult är för att optimera resultat och på så sätt spara pengar jämfört med att skapa en kampanj på egen hand. De som jobbar som konsulter för annonsering och sponsrade länkar i sökmotorer vet vad som ger bäst resultat och vet också hur man till en låg budget kan experimentera sig fram till en optimal kampanj.

Vad en konsult för marknadsföring i sökmotorer kostar och tar betalt för sitt konsultuppdrag kan variera. Antingen kan det var ett timpris som SEM-konsult tar betalt för att genomföra uppdraget men det kan också vara ett fast arvode som avtalas mellan konsulten för sökordsannonsering i sökmotorerna. En annan version på betalning som en konsult för sökordannonsering tar betalt som är lite mer sällsynt är ett typ av arvode som är kopplat till den budget som företaget som efterfrågar sökordsannonseringen har, på så sätt kan även företag med mindre budget kunna använda sig av en SEM-konsult för att göra kampanjer i olika sökmotorer utan att det kostar för mycket.