Redovisningskonsult

Inom ekonomi finns många olika typer av konsulter och en av dessa är konsulter för redovisning och bokslut, även kallade redovisningskonsulter. En konsult för redovisning hjälper till med att konsultera företag om redovisningen. Det kan innebära att konsulten antingen bidrar med tips och råd hur redovisningen ska ske men redovisningskonsulten kan också hjälpa till att bistå med en redovisning och på så sätt underlätta redovisning och bokslut för företag, både små och stora.

När är det läge att hyra en redovisningskonsult?

De som oftast använder en redovisningskonsult är antingen små företag som inte har så stor kompetens inom bokföring och redovisning och där med också behöver hjälp med att göra en korrekt redovisning. Större företag kan ibland tillsätta flera stycken konsulter för redovisning som alla ska hjälpas åt att sammanställa en redovisning och ett bokslut alternativt en periodisk sammanställning varje kvartal. Redovisningskonsulter är oftast medlemmar i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) som även ger ut en skrift samt ger kurser i redovisning.

Vad kan en redovisningskonsult göra?

En redovisningskonsult kan göra väldigt många olika saker inom en persons eller ett företags ekonomi och exempel på detta är deklaration som en redovisningskonsult kan hjälpa till med åt en person som har dålig koll på hur man deklarerar vissa transaktioner, det kan vara en husförsäljning eller liknande som gör att en privatperson behöver anlita en redovisningskonsult. Det kan också vara så att en redovisningskonsult har som uppdrag att hålla koll på juridiska frågor inom ekonomi hos ett företag, det kan vara lagar och regler om avtal, avdrag, beskattning och anställningar som ett företag behöver hjälp med och då är en konsult för redovisning en bra person att kontakta för att få hjälp.

Det är en väldigt enkel typ av hjälpreda, en redovisningskonsult. Av den enkla anledning att många företag faktiskt har svårigheter att korrekt sköta en bokföring och redovisning så kan det vara bra att ta in en redovisningskonsult för att ingenting ska gå fel och leda till straff av Skatteverket.

Det finns redovisningskonsulter över hela landet men de är indelade i specifika områden och en redovisningskonsult som sysslar med avtalsrätt behöver inte nödvändigtvis vara bra på aktieaffärer. Konsulter för redovisning i företag och privat går att hitta var man än bor i Sverige och det finns alltid hjälp att få av en sådan konsult, vad det än gäller som har med redovisning, bokföring och bokslut att göra.