Media konsult

Det finns flera olika typer av konsulter inom media, många av dessa är stationerade i Stockholm där det finns många produktionsbolag, tv-bolag och tidningar. En media konsult kan ha många uppgifter och olika typer av uppdrag. Vad som utmärker en media konsult jämfört med andra konsulter inom samma bransch är att en media konsult kan ha flera olika arbetsuppgifter samt att de ofta har en ganska bred expertis inom media men även i vissa fall också en speciell kunskap om något specifikt ämne som till exempel mediagestaltning, tv-produktion, filmproduktion, reklam, varumärkesbyggande och mycket annat.

Media konsult i Stockholm?

I Stockholm där de flesta konsulter inom media sitter finns det allt från enskilda konsulter som hyr ut sig som media konsult alternativt sitter en grupp av media konsulter som hyr ut sig med olika kunskaper inom olika specifika ämnen som tillsammans samarbetar och kan göra större och breda projekt.

Vad gör media konsulter?

Vad en media konsult kan göra är att driva till exempel reklamkampanjer i form av antingen bara på TV alternativt heltäckande över radio, nätet, TV och tidningar. Media konsulter kan hjälpa till med att göra budgetar för reklamprojekt men också kunna hyra in olika castingbolag och annat som behövs för att kunna driva en kampanj. En media konsult kan alltså hyras in av företag som vill göra större kampanjer i en eller flera medier men vet inte vilka man kan tala med.

Det finns som tidigare nämnt flest media konsulter i Stockholm där många produktionsbolag, tv-bolag, reklambyråer, webbyråer, tv-kanaler, tidningar och annan media håller hus. Det finns också en del media konsulter i andra delar av landet som Göteborg och Malmö där det också finns en del företag inom media.

Varför anlita en media konsult?

Det som kan vara smidigt med just att anlita en media konsult kan vara att man kan spara en del tid som det går åt att göra något som man kanske inte har tillräckligt med kompetens inom. En konsult inom media kan då hjälpa till att spara en del tid genom att konsulta inom projektet och det kan resultera i ett mer optimalt resultat.

Framstående svenska media konsulter?

Två av de bästa media konsulterna i Sverige är Gamsun.se och Media Konsulterna.

Vad kostar en media konsult?

En media konsult kan kosta mycket olika beroende på vad det är för typ av uppdrag och hur omfattande det är. De olika prissättningar och prismodeller som media konsulter har är bland annat ett timpris men det kan ofta även diskuteras fram ett fast pris för ett helt projekt som passar båda parter.