Management konsult

De företag som är i behov i hjälpen att driva ett företag framåt alternativt projekt framåt kan behöva hjälp av en så kallad management konsult som kan hjälpa bland annat en ledning med management consulting som innebär att konsulten med sin expertis inom ett specifikt område kan bli rådfrågad av en ledning i viktiga val och beslut som ska tas. En management konsult ska ha en korrekt titel enligt SMK (Sveriges Managementkonsulter), annars kan en konsult inte kalla sig en management konsult.

Varför skaffa en management konsult?

Det som kan vara en bra anledning till att skaffa en management konsult i till en ledning med svåra och stora beslut är att en management alltid kommer med objektiva formuleringar och råd om beslut i fråga. En management konsult har ofta stor erfarenhet av tidigare uppdrag och kan i vissa fall se lösningar som en ledning inte gör. Det som gör en management kompetent för management consulting åt företag är att en konsult inom management har byggt upp sig erfarenheter, kunskaper och en analysförmåga som är efterfrågad i situationer där sådant krävs.

Hur många management konsulter finns i Sverige?

Det finns management konsulter i de flesta större städer i Sverige och enligt SMK som är Sveriges Managementkonsulter så finns det cirka 2500 stycken ”riktiga” management konsulter i Sverige. I alla större städer eller mindre städer där det finns stora industrier går det att få tag på en management konsult som kan agera projektledare men även bistå med råd för att föra ett företags idéer och eventuella problem framåt.

Arbetsuppgifter för management konsulter

Vid projekt så kan en management konsult också tillsätta en projektplan för att rätt personer ska göra rätt saker och att man på så sätt kan föra projektet framåt på optimal tid. Precis som namnet på yrket indikerar så är denna typ av konsult bra på management vilket med andra ord är ledning och styrning av projekt och grupper.

Vad kostar en management konsult?

En management kan ta olika pris beroende på typ av uppdrag och det varierar mellan varje management konsult vilket timpris eller projektpris som tas. Oftast gör man en offer till en management konsult som svarar på offerten och ger ett preliminärt pris, precis som med många andra konsulter.