Konsult marknadsföring

Det finns många olika typer av konsulter och en av dessa konsultyper inom media är bland annat konsulter för marknadsföring alternativt marknadsföringskonsult. Vid första anblick kan man ställa sig frågan vad en konsult för marknadsföring är egentligen och vad en sådan person gör.

Marknadsföring är ett väldigt brett område som kan innefatta marknadsföring i flera olika kanaler som till exempel TV, radio, tidningar och inte minst Internet och sökmotorer. En marknadsföringskonsult kan hjälpa företag eller organisationer som inte har så bra koll på marknadsföring att göra en lyckad kampanj. Den typen av kunskap som man kan efterfråga hos en konsult för marknadsföring kan vara bland annat att för det första välja en kanal som är rätt för rätt typ av budskap eller kampanj som ska förmedlas ut till en specifik målgrupp. Målgrupper är något som en marknadsföringskonsult också kan hjälpa till med och på så sätt kan styra en kampanj i en kanal att visas för rätt personer som är rätta potentiella kunderna eller användarna av den produkt eller tjänst som marknadsförs.

Det finns konsulter för marknadsföring på många olika företag. Allt från marknadsföringskonsulter som har egna företag som de hyr ut sig genom men även kanske ett lite större företag som en varumärkesbyrå eller reklambyrå. Vad en reklambyrå kan göra är att till exempel hyra ut en grupp personer för att skapa en reklamkampanj, det kan då exempelvis vara en konsult för marknadsföring, en konsult för grafiska illustrationer och en copywriter – detta bildar då en slags grupp där marknadsföringskonsulten styr resultatet genom att ordna respektive konsult att göra en del i projektet.
Många större städer där det finns en efterfrågan finns också dessa konsulter för marknadsföring, exempel på de städer som har konsulter för marknadsföring är Stockholm där det finns allt från frilansande konsulter till reklambyråer men även i Göteborg, Malmö, Västerås, Uppsala och i andra medelstora städer runt om i landet. Där det finns en hög andel företag som drivs mycket på nätet finns också oftast dessa konsulter för marknadsföring.
Det kan vara bra att ta in en marknadsföringskonsult i ett företag som vill göra en reklamkampanj alternativt bygga upp sitt varumärke då detta oftast ger mycket bättre effekt och är billigare än om ledningen i företaget själv fick bestämma metoder och strategier för marknadsföringen – av den enkla anledningen så finns det idag också en hel del konsulter för marknadsföring där vissa av dom är specialiserade på vissa medier eller kanaler som till exempel konsulter för marknadsföring på nätet.