IT konsulter

En konsult inom IT kan konsultera inom många olika områden. IT är oftast indelat i flera olika underbranscher som tele och webb. När man i vardagligt tal talar om IT-konsulter så syftar man mest på de konsulter som sysslar med Internet. Vad en IT-konsult kan bidra med beror mycket på vad för inriktning som IT konsulten har. Det kan vara en IT konsult som programmerar men även en som håller på med drift av bland annat servrar. Andra IT konsulter har sin expertis i generella Internet och andra IT konsulter är specialiserade på installationer och modifikationer på datorsystem.

En IT konsult kan vara bra för det företag som till exempel vid sätta upp ett internt system med flera datorer samt antivirus och en skrivardelning för hela kontoret. Vissa IT konsulter som har sin expertis just inom installation av hårdvara kan då hjälpa till med detta istället för att företaget gör det på egen hand vilket kan leda till att man förlorar tid och riskerar att göra något fel. Det finns oftast IT konsulter som har ett fast pris för installation av hårdvara på en arbetsplats och det görs dagligen uppdrag som dessa runt om på arbetsplatser i Sverige.

En annan typ av IT konsulter är de som sysslar med skapande av webbsidor, intranät och programmering, en sådan IT-konsult kan bidra med att tillsammans med en webbdesigner skapa en komplett sida med programmering och unik design samt eventuellt ett intranät för ett företag som är i behov av något sådant.
Det finns väldigt många olika typer av IT konsulter och det beror mycket på vad de har för expertis och utbildning vad de gör för konsultering och uppdrag. Något som blivit vanligare på senare år är också IT konsulter som konsulterar inom virusskydd då många arbetsplatser har känslig data som man inte vågar ska skyddas bara av ett antivirusprogram, då kan en IT konsult som är specialiserad på antivirus konsultera inom ett bra system för att göra backups men även kryptera och göra en arbetsplats datorer säkrare från stöld av data jämfört med om bara ett antivirusprogram skyddar.

Beroende på vad det är man söker för IT konsult och vad det är för kunskap som efterfrågas så finns det ett brett utbud av olika IT konsulter som kan bistå med olika kunskaper.