Data konsult

Av de olika typer av konsulter som är kopplade till datorer på ett eller annat sätt så brukar man kalla en av dessa för data konsult. Det som en data konsult bland annat kan göra är att reparera skadad mjukvara, återställa filer vid en krasch men också hjälpa till med inköp av datorer till exempelvis ett företag som inte vet vilken hårdvara de ska ha. En data konsult kan ha flera olika användningsområden och det är olika kunskaper som olika dator konsulter har och kan konsultera om.

Vanliga arbetsuppgifter för data konsulter

Ofta så finner man en data konsult som en typ av enmansföretag där datakonsulten kan hyras för tillfälliga reparationer, installationer eller återställningar. En data konsult kan också sitta i ett företag med andra konsulter som IT konsulter till exempel, de kan då erbjuda en mer heltäckande konsultering som sitt företag.

Anställa en data konsult?

En data konsult är heller inte ovanligt att ett företag har anställt på heltid då ett företag kan vara väldigt beroende av att allting fungerar och då kan det vara bra att en data konsult snabbt kan rycka ut om det skulle vara något. Det finns många olika typer av data konsulter och de har alla sin expertis inom området kring datorer.

Pris för att hyra data konsult?

Olika data konsulter har olika prissättning men om det är någon slags installation eller reparation så avtalas nästan alltid ett fast pris redan innan då data konsulten vet ungefär hur lång tid som uppgiften kommer att ta. Om det är längre jobb eller uppdrag som kan ta flera dagar så är det vanligare med att data konsulten tar ett timpris för uppdraget. Om det är en installation av flera olika datorer på en arbetsplats så kan man också se ibland att dessa data konsulter tar betalt för varje installerad enhet. Det är upp till data konsulten själv att välja vilken prissättning som gäller. Vid lite större och viktigare projekt så kan en data konsult ta extra betalt på grund av det stora ansvaret som läggs på data konsulten, om något skulle gå sönder så skulle data konsultens försäkring täcka det men självrisken kan vara stor.