Bygg konsult

Det finns en hel del konsulter inom bygg och fastigheter som kan hjälpa till vid antingen prospektering av ett område som det potentiellt ska byggas på men också utbyggnad av ett område av fastigheter och bostäder. Bygg konsulter har ofta en utbildning i ekonomi eller liknande som kan vara bra för att kunna prospektera fram nya platser att bygga industrier eller bostäder på ett nytt område. En bygg konsult kan också vara en som hjälper till i ett projekt att bygga ett nytt område med industrier eller bostäder genom att planera och göra budgetar men även hyra in externa entreprenörer som kan bygga.

Vad gör en byggkonsult?

Oftast finns det bygg konsulter i de större industristäderna eller mest befolkade städerna i Sverige men det är ändå relativt utbrett med fastighetskonsulter och det går oavsett var man är i Sverige att hitta konsulter för bygg. Vissa bygg konsulter gör planeringen från idén och hela processen ända till att projektet är helt färdigt, dessa bygg konsulter hyrs oftast ut som en grupp konsulter som tillsammans med entreprenörer bygger ett tomt område till att bli till exempel ett nytt industriområde eller bostäder med parker, gator och torg.

Bygg konsulter har alltså arbetsuppgifterna att beroende på projekt och vad för typ av inriktning som bygg konsulten har hjälpa till med projektledning vilket innebär att projektet drivs av bygg konsulterna som i sin tur skickar avstämningar med rapporter om hur processen fortlöper. Bygg konsulter anlitar också arkitekter, tekniker, el konsulter, fastighetsmäklare och andra som kan behövas för att göra ett projekt så framgångsrikt som möjligt och så att investeringen kommer tillbaka så fort som möjligt efter byggandet. Byggledningen sköts oftast också av en eller flera bygg konsulter som står för bemanningen av arbetarna på en arbetsplats genom olika bemanningsföretag men också byggentreprenörer.

Vad kostar en byggkonsult per timme?

Då bygg konsulter åtar sig relativt stora projekt från gång till gång så är det oftast ett fast pris för hela projektet som avtalas fram mellan de olika parterna vid prissättning. Det kan då också ofta vara en grupp med bygg konsulter som hyr ut sig till samma uppdragsgivare som kan vara allt från ett företag till en kommun eller myndighet. Priserna börjar ofta från 500 kr/h. Läs mer om priser för konsulter.