Bokföringskonsult

En konsult inom bokföring, även kallas bokföringskonsult är en konsult som kan tillsättas för att till exempel göra personliga deklarationer, kontrollera företags bokslut, göra bokslut åt företag, sköta bokföringen åt företag och mycket annat. Det beror mycket på vad det är för typ av bokföringskonsult som man pratar om men som namnet indikerar så är det alltid relaterat till bokföring på ett eller annat vis. För att få kalla sig bokföringskonsult ska man ha en minst treårig högskoleutbildning bakom sig i ekonomi.

Olika typer av bokföringskonsulter

Den vanligaste typen av bokföringskonsult är en konsult som sköter ett mindre företags bokföring alternativt att det är flera konsulter inom bokföring som samarbetar med ett större företags bokföring. Bokföringskonsulten lägger då in alla transaktioner i företaget i bokföringen och gör det enkelt att sedan göra ett bokslut när det är dags. En bokföringskonsult agerar då även en slags ”support” för alla de lagar och regler som gäller vid avdrag, anställda och annat som det kan dyka upp frågor om när man driver ett företag. En bokföringskonsult kan även ha uppgiften att kontrollera en bokföring som ett företag gjort inför ett bokslut, detta för att det inte ska vara något tvivelaktigheter i de transaktioner som skett som sedan kan leda till straff.

Varför anlita en bokföringskonsult?

En anledning som kan vara bra med en bokföringskonsult är för att få mer tid till annat som företagare, att helt enkelt koncentrera all kraft på något man är bra på i företaget och inte lägga det på bokföring om man inte kan det tillräckligt bra. Låt då en konsult för bokföring sköta bokföringen och på så vis låta konsulten göra det som han eller hon kan bäst. Det är en bra investering att låta en bokföringskonsult kunna göra allt rätt och även tipsa om avdrag som man inte ofta känner till.

En bokföringskonsult kan kosta väldigt olika beroende på vad för typ av företag som den som är i behov av en konsult för bokföring driver men oftast är det ett timpris. Gäller det ett större företag som behöver samma konsult för bokföring på heltid så kan det vara andra villkor då det ofta upprättas ett unikt slags samarbete.