Senior konsult

En senior konsult kan vara en konsult som varit länge inom branschen så länge och har en sådan expertis inom området så att denne kan utnämnas till senior konsult. Det kan finnas både fördelar och nackdelar med att anlita en senior konsult vilket beror mycket på vilket område man talar om.

Varför välja en senior konsult?

Fördelarna med en senior konsult är för det första att personen har lång erfarenhet och lärt sig mycket inom området men även hur man hanterar sina kunder som man är konsult åt. Nackdelarna med en senior konsult att de kan vara ”gamla” i sitt beteende med att lösa uppgifter och driva projekt då de inte i alla fall är vana vid en viss ny typ av teknik, vilket både kan kosta mera och vara tidsödande.

Junior vs senior konsult?

En konsult som är ung inom branschen och har en relativt fräsch konsultutbildning kan därför vara mer pålitlig att använda på ett sådant sätt att man vet att det är med senaste utbildningen och kunskapen som uppdrag och uppgifter genomförs jämfört med om det är en senior konsult. Det finns senior konsulter att hitta lite här och var bland olika firmor som erbjuder uthyrning av konsulter. Det går även att hitta senior konsulter bland konsultförmedlare som kan hjälpa till med att sätta rätt senior konsult på rätt plats i ett uppdrag som kräver en viss kompetens. Senior konsulter finns det ett bra utbud av i både Sverige och i resten av världen och är det så att man söker en senior konsult från något annat land så finns det förmedlingar av senior konsulter och andra typer av konsulter att prata med för att kunna hitta den typen av senior konsult som man söker för det uppdraget man har.

Om man är ute efter en senior konsult som kräver väldigt specifika kunskaper så kan det faktiskt vara bra att söka en förmedling för konsulter för att försöka hitta en där igenom då det ibland kan vara svårt att hitta senior konsulter inom alla områden på nätet. Senior konsulter finns inom de flesta områden men det kan fortfarande finnas luckor inom vissa områden där det helt enkelt kanske inte finns någon senior konsult.