Norska konsulter

Norge är ett land som har olja som en naturresurs och det har gjort att landet är rikt både på pengar och kunskap om olja och petroleum. Det har gjort att många norska konsulter börjat konsultera utomlands om petroleum och att norska specialister hyrs ut till raffinaderier runt om i världen för att lära ut om säkerhet, behandling, logistik och försäljning av olja i allmänhet. Många efterfrågar de norska specialister som lärt sig arbeta med petroleum under en längre tid än de som börjar hitta olja runt om i världen där man inte innan haft så stora resurser av olja.

En norsk konsult kan också vara bra på fiske då Norge ligger precis vid havet med hela sin västra kust. Genom att norrmännen under alla år fiskat från havet och tagit sig ut med båtar längre ut på havet så har de kunnat lära sig en hel del om fiske och tekniker inom fiske. Många verktyg och instrument inom fiske har också uppfunnits av norska konsulter som underlättar fisket. Norska specialister inom fiske finns det många av och de har ofta en historia bakom sig som kaptener eller fiskare efter många decennier ute på havet.

Den kompetens som norska konsulter kan ha inom bland annat fiske och petroleum är efterfrågad till en viss del över andra delar av världen men också inom landet. Många norska konsulter driver företag där de hyr ut sig som föreläsare eller konsult inom det område där deras kompetens är som störst och det är vid nystarter av till exempel raffinaderier som en sådan norsk konsult blir uthyrd och får konsulta. Det finns också norska konsulter inom olja som har som har sin expertis inom säkerhet vad gäller hantering av olja, det är ett ämne som kan vara väldigt viktigt för andra företag som hanterar olja och av den anledningen så efterfrågas även norska konsulter som kan mycket om säkerhet i hantering av olja internationellt, just på grund av sin långvariga kompetens inom olja och säkerhet.

Det finns norska konsulter och specialister att nå över nätet och norska konsulter har oftast stor kompetens inom områden som just fiske och olja.