Danska konsulter

Danmark är ett land som ligger väldigt centralt för shipping och logistik med både båt och lastbil i Europa och Norden. Danskarna har sedan många hundra år tillbaka börjat inse fördelarna med sitt centrala läge och börjat frakta via båt och det har också lett till att många hamnar växte fram redan för flera hundra år sedan där båtar kunde lasta av och på. Allt efter som åren gått har även centraler för lastbilar bildats och idag är det också en knutpunkt för många logistikbolag som fraktar med lastbil och godståg. Detta har gjort att många danska konsulter blivit kompetenta på just logistik och det finns idag många danska specialister på just logistik som hyr ut sig till bland annat logistikbolag i Sverige som ska starta upp som behöver kompetens för att göra rätt redan från början.

Danska konsulter finns det också inom shipping som också är stort i Danmark då det är en central punkt tillsammans med Tyskland att ta hand om shipping. Det finns danska konsulter inom shipping som hyrs ut för att föreläsa och konsultera shipping-bolag runt om i världen om att optimera sin effektivitet men även minska sina utgifter. Danska konsulter är ibland mer kompetenta inom shipping än andra länders konsulter och hyrs därför ut mer ofta. Det finns ju också danska konsulter inom shipping som tillfälligt hyrs ut för att ha en objektiv syn på ett företag och hjälpa dessa med ett eller flera beslut inom shipping, en dansk konsult kan då göra gott genom att helt objektivt säga sin åsikt och ge råd som den danska konsulten lärt sig genom erfarenhet.

Lantbruk är något som Danmark också har som en slags naturresurs då Danmark är ett relativt platt land. Det platta landet har gjort att många lantbruk har växt fram och även stora odlingar. Detta har gjort att många företag inom just lantbruk har bildats och de skapar tillsammans en bransch som säljer bland annat gödsel, verktyg för lantbruk, maskiner för lantbruk och andra produkter för lantbruket. Även flera danska konsulter har sin expertis inom lantbruk och kan därför hjälpa till att konsultera andra företag runt om i världen om lantbruk.