Konsulttidningar

I många branscher så finns det tidningar för de konsulter som jobbar inom branschen som kallas konsulttidningar, dessa tidningar kommer oftast ut regelbundet och kan prenumereras på genom att man till exempel ansluter sig till en konsultorganisation. Det är olika från bransch till bransch och tidning till tidning var det är för slags prenumeration på konsulttidningarna men i regel så finns det tidningar oavsett för vilket typ bransch som man är konsult inom.

Exempel på olika typer av konsulttidningar

De olika konsulttidningar som finns innehåller varje utgåva flera olika nyheter som är relaterade till branschen och de olika yrken som konsulter inom branschen har. I en tidning för konsulter kan det informeras om bland annat nya lagar och regler som träder i kraft men det kan också förekomma olika intervjuer med konsulter inom branschen. Många företag väljer att också göra relevant reklam inom branschen vilket kan vara en bra idé då till exempel en konsulttidning för ekonomer kan ha reklam för ett nytt forex trading system eller ett nytt redovisningsprogram.

Beroende på vilken omfattning som man tittar på en konsulttidning så finns det större konsulttidningar som täcker stora områden som till exempel ekonomer i Sverige eller Europa men det finns också lite smalare konsulttidningar och till exempel bara vänder sig till revisorer i Sverige. Beroende på vad det är för bransch man talar om så är det olika upplägg och olika typer av tidningar för konsulter som finns.

Det finns olika typer av konsulttidningar beroende på vilken tidning för konsulter man pratar om. Det finns som sagt branschorganisationer som har konsulttidningar som ingår i avgiften för att vara med i branschorganisationen men så finns det också fristående konsulttidningar som inte kräver medlemskap i någon branschorganisation.

I Sverige finns det en konsulttidning som heter Tidningen Konsult som vänder sig till flera olika branscher och konsulter; där bland även konsulter inom management, IT, revision, rekrytering och bemanning. Denna tidning för konsulter ges ut som fysisk tidning men finns också på nätet som en konsulttidning på nätet med lite mindre nyheter och information än vad som finns inne i tidningen.