Konsultorganisationer

Det finns en del konsultorganisationer för konsulter där konsulter kan samlas både nationellt och internationellt i både lokal och på nätet som samlingsplats. Det finns också konsultorganisationer som organiserar sig genom att skicka ut nyhetsbrev och tidningar till sina anslutna konsulter. En organisation för konsulter är bra för konsulter som vill ha nyheter, information och hålla sig underrättad om konsultande inom den bransch de konsultar. Det finns flera olika branscher som har konsultorganisationer och ett exempel på dessa är Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) och Human Resource Konsulter som har kurser inom redovisning men även försäljning av produkter och tjänster som kan vara bra för konsulter inom branschen.

Vad säljer konsultorganisationer?

Produkter och tjänster som vissa konsultorganisationer säljer kan vara bland annat kursmaterial, mallar, utbildningar, kontorsmateriel och mycket annat. SRF säljer bland annat dokumentmallar till SRF-medlemmar som de kan använda för allt från offerter, årsbokslut, konkurs till skuldebrev och myndighetsblanketter. På samma sätt skulle en konsultorganisation för ekonomer kunna sälja mallar för bland annat budgetar och redovisningar.

Varför anlita sig till en konsultorganisation?

En anledning att som konsult ansluta sig till en konsultorganisation kan vara för att hålla sig uppdaterad om nyheter som kan vara viktiga för de som arbetar inom branschen. Exempelvis kan det vara nya lagar och regler som kan vara viktiga att hålla reda på när man jobbar inom det området som konsultorganisationen är verksamt. Som en konsult inom branschen som organisationen för konsulter har så kan det på egen hand vara svårt att hålla koll på de olika lagar och regler som kan finnas och uppdateras samt tillkomma.

Att gå med i en organisation för konsulter kan också vara en bra idé då man också kan möta och träffa andra konsulter inom organisationen och branschen som man kan diskutera saker med och kanske i vissa fall även binda nya samarbeten och partnerskap som kan öka ens framgång som konsult inom en viss bransch. Även om det kostar en liten summa varje år för att vara med i en organisation för konsulter inom den bransch man är verksam i så kan det ändå vara en lönsam affär både på ett affärsmässigt plan men också på kunskapsplanet.