Konsultlön

Både blivande konsulter och personer som funderar på att börja jobba som konsulter funderar någon gång säkerligen kring vad en konsult har som ingångslös, vad konsulter brukar ta i timpris och vad en konsult kan få ut i lön. Det är ju en fråga som kan vara lite svår att svara på med en rak arm men det går att göra vissa approximationer om vi antar att vi har som exempel konsulter som jobbar på heltid och tar semester likt de flesta andra anställda.

För det första så beror en konsultlön på inom vilken bransch som konsulten jobbar. Det kan variera väldigt mycket mellan olika branscher beroende på efterfrågan men man kan säga att en konsult inom juridik har ett timpris som kan vara mellan två och fyra tusen kronor. En lön för en konsult inom juridik kanske således tjänar runt åttio till hundratjugo tusen kronor i månaden. Detta förutsätter som sagt att konsulten är på uppdrag åtta timmar om dagen. Andra konsulter som har bra lön är inom IT-branschen där kunskapen är limiterad till en viss grupp personer. I med att det inte utbildats så många inom webb
och IT då det är relativt nya branscher så är också ingångslönen och därmed också lönen för dessa konsulter relativt hög. Allt eftersom fler utbildar sig inom området så sjunker konsultlönen, precis som vid alla andra branscher när utbudet ökar. En IT-konsult kan ha en konsultlön på runt fyrtio till femtio tusen kronor beroende på om det är en konsult som arbetar med drift och teknik eller webb.

Det finns många andra typer av konsultjobb som har olika lön för de konsulter som jobbar på heltid och man kan ha som riktlinje att ju färre som har kunskapen, desto mer är det i konsultlön. Juridik och IT som är de tidigare exempel är det få som har kunskap inom. Juridik av den anledningen att det är svårt att komma in på en utbildning i juridik och IT för att det är en nystartad bransch med få och nya utbildningar.