Konsultavgifter

Många som ska hyra en konsult ställer sig frågan vad en konsult kostar. Så vad kostar en konsult? Det finns inget enkelt svar på det då alla konsulter givetvis tar olika mycket betalt och även på många olika typer av sätt.

För det första tar konsulter oftast betalt på olika sätt beroende på vad det är för uppdrag, uppgift eller projekt. Det vanligaste är en så kallad timkostnad som baserar sig på varje arbetad timme av konsulen. Oftast görs en offert av uppdragsgivaren som konsulten svarar på genom att uppskatta antalet timmar
som kan tänkas krävas för uppdraget.

Andra konsulter tar betalt för hela projektet eller uppdraget, exempel på detta kan vara en reklamkampanj eller en webbdesign. Det är enkelt för en webbdesign-konsult eller reklamkonsult att uppskatta vad hela projektet kan kosta men det kunde lika gärna vara räknat i timmar. Anledningen till att man då räknar konsultkostnaden som en summa för hela projektet kan då vara för att man förhandlat fram den och att det gå skulle bli bakvänt att
dela på antal uppskattade timmar.

Resultatbaserat konsultarvode

En annan lite mer ovanlig form av konsultkostnad är en resultatbaserad konsultkostnad som man ibland kan se hos när man ska hyra en konsult för sökmotoroptimering. Vissa konsulter för sökmotoroptimering vill locka kunder genom att erbjuda till exempel en startavgift men sedan om de inte lyckas uppnå resultatet som kanske är att sidan befinner sig på startsidan av en sökmotor så behöver resultatavgiften inte faktureras. Denna konsultkostnad är som sagt ovanlig och den stöter man oftast inte på när man ska hyra en konsult.

Om man upprättar ett avtal i samband med att offerten godkänts så kan en konsult avlägga en slags garanti för en eller flera resultat nås. Detta är bra för den som är uppdragsgivaren för då kan den vara säker på att vissa resultat nås och att inte konsulten går emot överrenskommelsen. En garanti kan innebära att en del eller hela konsultkostnaden betalas tillbaka alternativt inte faktureras.

Beroende på vilken bransch som konsulten jobbar i och vilken affärsmodell som konsulten har valt så kommer olika konsulter ta olika mycket betalt och på olika sätt. Det är inte heller alltid säkert att en garanti lämnas men det går alltid att önska en garanti hos den konsult som man önskar att hyra för ett visst uppdrag eller ett projekt. Det finns konsulter för nästan allt och alla tar olika betalt.