Jobba som konsult

Frågan många ställer sig som funderar på att börja jobba som konsult (eller konsulta som man också kan kalla det) är hur det egentligen är att jobba som konsult. Oavsett inom vilket område som man vill börja konsulta inom så är ändå själva konceptet likadant när man jobbar som konsult. Om man har en speciell kunskap inom något och känner för att starta eget företag så är det ett bra val att börja jobba som konsult för att på så sätt kunna ha nytta av sina kunskaper och använda dessa för att tjäna pengar som konsult.

Många konsulter tycker att det är en frihet att kunna konsulta då varje projekt innebär en enskild arbetsgivare och en enskild arbetsuppgift vilket kan vara positivt på det sättet att det innebär en väldigt bra varians i arbetsuppgifterna. Joakim som konsultat i närmre tio år inom IT säger själv;

”Att kunna variera sina arbetsgivare och arbetsuppgifter som konsult är en stor fördel, på så sätt kan jag känna en bättre stimulans i mitt arbete och på så sätt aldrig tröttna på vad jag gör och älskar att göra.”

Som konsult så kan man jobba som konsult under en större konsultfirma och på så sätt automatiskt få uppdrag genom att konsultfirman man jobbar på hyr ut dig och marknadsför dig åt dig gentemot att de tar en provision på intjänade konsultarvoden. Ett annat val du har om du vill börja jobba som konsult är att du startar en helt egen konsultfirma och på så sätt kan marknadsföra dig själv som konsult och börja konsulta med egna kunder och
sätta egna priser. Thård jobbar som konsult i Sverige och säger att;

”Det ger mest erfarenhet att själv driva ett eget företag som konsult och på så sätt även kunna bestämma sin egen lön..”

Att vara konsult ger bra med erfarenhet och kunskaper både inom det område man konsultar som men även i hur det är att driva en egen konsultfirma och själv jobba som konsult. Om man är fler som jobbar inom samma område och vill börja jobba som konsult så kan man också slå ihop sig och på så sätt dela på det arbete som krävs när man driver egen konsultfirma som innebär allt från marknadsföring till bokföring och investering av eventuella verktyg och instrument som krävs för att man ska kunna driva ditt företag som konsult.