Teknisk konsult

Det finns många olika konsulter inom teknik och dessa kan under ett samlingsnamn kallas för teknikkonsulter, alltså tekniska konsulter. Självklart så är det ett väldigt brett område men de tekniska konsulterna har var och en sin expertis och sitt område, alla gör inte samma sak även om de är inom samma område. Några av de olika områden som en teknisk konsult kan ha är bland annat konsult inom energi, hårdvarukonsult, mjukvarukonsult, designkonsult och miljökonsult. Det finns ett par dussintal olika områden som en teknikkonsult kan ha och det beror mycket på vilket område det är som den tekniska konsulten har vad som konsulten kommer kunna erbjuda för typ av konsultering inom teknik.

Hur jobbar tekniska konsulter?

En teknisk konsult som jobbar inom miljö kan till exempel hjälpa företag att minska sin klimatpåverkan genom att den tekniska konsulten med sin expertis inom miljö kan gå igenom ett kontor, en industri eller liknande och se över så att de mest optimala instrument och maskiner används och att de används på rätt sätt. En annan typ av teknisk konsult som är mjukvarukonsult kan hjälpa till med utvecklingen av nya datorprogram, program för mobila enheter men även program för automatisering av industrimaskiner. Det finns flera olika områden som en teknisk konsult kan ha och det skiljer ganska mycket mellan de olika teknikkonsulter som finns.

Var passar en teknisk konsult in?

Man hittar oftast tekniska konsulter som längre perioder, för ett projekt, sitter ute hos ett företag för att hjälpa till. Exempel på tekniska konsulter som kan ha denna typ av uppdrag kan göra energikonsulter som ska vara med att konsultera i utvecklingen av en ny arbetsplats eller industri som behöver hjälp med rådgivning för hur el ska dra och automation ska gå genom lokalerna. Andra uppdrag som tekniska konsulter inom miljö kan ha kan vara bara några timmar långa då det ibland mest innebär ett besök, en kontroll och eventuell rådgivning efteråt.

Vad kostar en teknisk konsult?

Det kan vara mycket olika vad en teknisk konsult kostar och det är mycket upp till inom vilket område som en teknisk konsult jobbar som man kan säga vilken lön som teknikkonsulten tar ut varje månad. Tekniska konsulter kan ta betalt i antingen timpris eller ha en prismodell som ser ut så att varje uppdrag sätts till ett fast pris för slutkunden.