PR Konsult

Det finns många olika konsulter inom marknadsföring och en av dessa olika typer är PR-konsult som kan hjälpa företag både på kortsiktiga och långsiktiga projekt. En PR-konsult kan strategiskt lägga upp kampanjer vid till exempel lanseringar genom att släppa pressreleaser, anordna gerillamarknadsföring men även hjälpa till med profilering och byggande av varumärken.

Mer långsiktiga samarbeten som PR-konsulter kan erbjuda är att de sköter marknadsföringen under en längre tid, ibland flera år, för ett företag. Troligen är det också så att konsulten för PR också har andra klienter, annars skulle det bli väldigt dyrt om man är ett litet eller medelstort företag. Större företag har ofta en helt egen PR-konsult som jobbar under en konsultfirma som de hyr under en länge period.

Långsiktiga PR-uppdrag

Det som en PR-konsult kan göra på ett långsiktigt uppdrag åt en klient är att sköta pressreleaser som regelbundet kommer med nyheter och information som kan nå media som en kanal för sin marknadsföring. En PR-konsult kan också anordna budgetar för reklamkampanjer och föreslå vissa metoder att marknadsföra sig på nätet, TV, radio, tidningar och genom gerillamarknadsföring. Med en konsult med expertis inom PR behöver ett företag inte på samma sätt sätta sig in i olika typer att nå ut till potentiella kunder samt marknadsföra sig utan reklamkampanjer men med en PR-konsult så görs det möjligt att kunna finna nya sätt att marknadsföra sig som företag som inte hade diskuterats innan.

Arbetsuppgifter för en PR konsult?

De specifika arbetsuppgifter som en PR-konsult kan ha är bland annat att styra upp vissa nya idéer som till exempel projekt för gerillamarknadsföring. En konsult inom PR kan då stå för att finna rätt personer för gerillamarknadsföringen alternativt genomföra det själv. En PR-konsult kan också hitta en copywriter att skriva bra pressreleaser och pressmeddelanden men en konsult inom PR gör det vanligast också själv. Det finns mycket som en PR-konsult gör och det är vanligast med långsiktiga projekt med en konsult inom PR då konsulten kan sätta sig in i företagets situation och ha bra koll.

Vad kostar en PR-konsult?

En PR-konsult tar precis som många andra konsulter oftast betalt per timma alternativt en fast kostnad beroende på vad som förhandlas fram. En prissättning kan vara mycket individuell från projekt till projekt och beroende på vilken PR-konsult man förhandlar med.